Osnovne informacije

Datum srečanja: 19. - 20. april 2024
Kraj: Hotel Union, Miklošičeva c. 1, 1000 Ljubljana


Organizator srečanja:

  • Evropsko združenje za skeletno radiologijo ESSR
  • Sekcija za mišičnoskeletno radiologijo pri Združenju radiologov Slovenije
  • Kontaktna oseba: tjasa.sitar@kclj.si


Organizacijski odbor:

  • Izr.prof.dr.Vladka Salapura, dr.med.
  • Doc dr.Žiga Snoj, dr.med.
  • Asist. Karlo Pintarič, dr.med.